Metody finansowania zakupu

Leasing

Leasing na określonych indywidualnie warunkach jest znakomitą formą płatności dla średnio- i długookresowych zastosowań. Leasing zapewnia stabilną wysokość rat spłaty i niskie obciążenie kosztów.

Korzyści:

 • niewielkie obciążenie kosztami dzięki korzystnej dla użytkownika kalkulacji wartości rezydualnej.
 • Chroni zdolność kredytową użytkownika.
 • Nie powoduje podniesienia obciążenia podatkowego.

Contracting

Klientom, którzy nie chcą inwestować w wytwornice pary, ale potrzebują pary wodnej do swoich procesów, oferujemy również wiele różnych koncepcji. Możemy ponieść koszty inwestycji montażu instalacji na miejscu, zajmujemy się jej użytkowaniem, a klient zakupuje u nas gotową parę.

Korzyści:

 • Brak wkładu własnego.
 • Kalkulowane koszty za kg pary.
 • Producent ponosi koszty eksploatacji, konserwacji i napraw wytwornicy pary.

Najem z opcją kupna

Jeśli korzystanie z urządzenia ma być połączone z ewentualną opcją kupna, to zalecamy możliwość zawarcia umowy najmu z opcją kupna. Metoda taka zapewnia indywidualną możliwość kalkulacji płatności ratalnych.

Korzyści:

 • Brak wkładu własnego.
 • Bilansowanie u kupującego najemcy.
 • Możliwość uzyskania bezpośrednich dotacji.

Najem

Krótko- i długookresowy: Wytwornice pary Jumag można wynajmować na różne okresy: dni, tygodni, miesięcy lub lat. Oferujemy liczne rozwiązania najmu. Na pewno znajdziesz instalację spełniającą i Twoje potrzeby.

Wynajmujmy również wytwornice pary w kompletnie zainstalowanych kontenerach, dzięki czemu można je szybko podłączyć.

Korzyści:

 • Elastyczne zaspokojenie potrzeb.
 • Brak wkładu własnego.
 • Możliwość rozliczenia jako koszty uzyskania przychodu.