Zespołowe wytwornice pary

Jeśli użytkownik potrzebuje do swoich procesów większych ilości pary niż 560 kg/h lub musi mieć zagwarantowaną 100% pewność dostaw pary w układzie redundancyjnym, to zalecamy zastosowanie układów zwielokrotnionych/ zespołowych.

Przegląd

Jeśli użytkownik potrzebuje do swoich procesów większych ilości pary niż 560 kg/h lub musi mieć zagwarantowaną 100% pewność dostaw pary w układzie redundancyjnym, to powinien zdecydować się na instalację zespołu wytwornic.
Układy zespołowe wyposażone są standardowo we wspólny układ zasilania wodą i wspólny zbiornik szlamu. Instalacja obejmuje kilka równoległych wytwornic pary.
Instalowana może być praktycznie dowolna ilość wytwornic w jednym układzie.
W przypadku instalacji zwielokrotnionych wydajność dopasowywana jest za pomocą szeregowego uruchomienia kotłów w zależności od zapotrzebowania.

Masz jeszcze pytania?

Nasz serwis jest dostępny przez całą dobę.


Jaka jest suma 7 i 7?

Zalety

  • Niskie koszty również w przypadku zwiększonego zapotrzebowania
  • Niedroga możliwość rozbudowy mocy - układ rośnie wraz z zapotrzebowaniem
  • Bezpieczeństwo dostaw - dzięki redundantnym wytwornicom pary
  • Dostosowanie zasilania pary dla zastosowań o zmiennym zapotrzebowaniu na parę
  • Wszystkie zalety wytwornic pary Jumag wykorzystywane również w razie większego zapotrzebowania
  • Również układy zespołowe nie wymagają uzyskiwania pozwoleń eksploatacyjnych

Zasada działania

W przypadku układów zespołowych kilka wytwornic pary łączone jest ze sobą równolegle. Praca wytwornic regulowana jest w zależności od zapotrzebowania. Wykorzystywana jest wyłącznie wydajność aktualnie konieczna.
Priorytety określane są regularnie na nowo w celu umożliwienia równomiernego wykorzystania wytwornic.

Pliki do pobrania

Nasza strona z plikami do pobrania zawiera i oferuje liczne dokumenty zawierające ważne informacje o produktach i usługach firmy JUMAG.